WORKSHOP

Workshop dành cho tất cả

Trường học

Trường học

Trung tâm ngoại ngữ

Trung tâm ngoại ngữ

Talk coffee

Talk coffee

Gia đình

Gia đình

Người đi làm

Người đi làm

Sinh viên

Sinh viên

Workshop chia sẻ du lịch

Chủ đề theo từng nước

Chủ đề theo từng nước

Sử dụng ngôn ngữ tiếng anh

Sử dụng ngôn ngữ tiếng anh

Hướng dẫn viên có kinh nghiệm

Hướng dẫn viên có kinh nghiệm

nội dung đa dạng

nội dung đa dạng

Cảm nhận Khách hàng

Ms Dung - Tp. Hồ Chí Minh
Trải nghiệm trong du lịch từ thiện vẫn gây ấn tượng mạnh với tôi.
Mr Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Trải nghiệm với Biking - Treking - cắm trại làm tôi thấy mình được nhiều thứ hơn.